Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
Kalendarz
Dziś jest Piątek 19 sierpnia 2022 roku Jana, Boleslawa Odwiedziło nas: 1993486 internautów
word słupsk
word słupsk word słupsk word słupsk
Wyszukiwarka
Godziny otwarcia


Administracja Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Słupsku
czynna jest
pon 7:30-15:30
wt -pt godz. 7:00 - 15:00


Biuro Obsługi Egzaminów czynne jest w godzinach
PON - 7:30-15:15
WT  - PT 7:00 - 14:45

Egzaminy odbywają się w godzinach
PON 7:30-15:30
WT - PT 7:05 - 15:00


Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów czynna jest
PON - PT 8:00 - 18:00
SOBOTA 8:00 - 14:00

Pracownia Psychologiczna czynna jest wg odrębnego harmonogramu

Miasteczko Ruchu Drogowego zaprasza
PON - PT 8:00 - 17:00


kontakt

Egzaminy

 

Wiadomości bieżące 
 

Egzaminy w ośrodku egzaminowania odbywają się w poniedziałki w godzinach 7:35 - 15:30 , wtorki, środy, czwartki i piatki w godzinach 7:05 do 15:00 , wg wcześniejszych zapisów w Biurze Obsługi Egzaminów.
 
 
 
e-mail:            boe@word.slupsk.pl
 
 
Numer konta : Bank PEKAO S.A. I O/ Słupsk

76 1240 5790 1111 0010 5619 2060

W tytule przelewu proszę podać: imię i nazwisko osoby egzaminowanej oraz numer PESEL

 

 

Po nowelizacji § 11, pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia,egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. 2019, poz. 1206) osoba może dokonać zmiany bądź rezygnacji z wyznaczonego terminu egzaminu nie później niż na dwa dni robocze przed wyznaczonym terminem egzaminu wyłącznie w formie pisemnej - osobiście, poprzez pełnomocnika, e-mailem, faxem, pocztą (dzień wpływu informacji o rezygnacji i dzień egzaminu dzielą dwa pełne dni robocze zgodnie z KPA).

 

Terminy składania rezygnacji w tabeli poniżej.

dzień egzaminu

graniczny dzień złożenia rezygnacji

przed wyznaczonym terminem egzaminu

poniedziałek

środa

wtorek

czwartek

środa

piątek

czwartek

poniedziałek

piątek

wtorek

sobota pracująca

środa

Przy rezygnacji składanej elektronicznie na żądanie ośrodka egzaminowania wymagane jest okazanie urzędowego potwierdzenia przedłożenia (UPP) lub wydruku potwierdzenia dostarczenia (odczytu) korespondencji wysłanej pocztą elektroniczną.

UWAGA na rezygnacje z terminów po dniach wolnych (np. długie weekendy)!

Po ustaleniu terminu egzaminu należy sprawdzić dane osobowe oraz ustalony termin egzaminu na otrzymanym zaświadczeniu. W przypadku stwierdzenia niezgodności na zaświadczeniu można zgłosić je w Biurze Obsługi Egzaminów. W przypadku niezgłoszenia niezgodności  żadne roszczenia wobec WORD nie będą rozpatrytwane.

W przypadku zapisu telefonicznego należy niezwłocznie potwierdzić termin egzaminu w formie pisemnej - e-mailem, faxem, pocztą. W przypadku braku pisemnego potwierdzenia ustalony termin egzaminu pozostaje, natomiast żadne roszczenia wobec WORD nie będą rozpatrywane.

 

Osoba przystępująca do egzaminu powinna mieć przy sobie ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, kartę pobytu, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, polski dokument tożsamości cudzoziemca lub zgodę na pobyt tolerowany).

 


Osoby przystępujące do egzaminu mogą oczekiwać w poczekalni budynku. Po wyświetleniu się numeru ewidencyjnego na ekranie monitora proszę niezwłocznie udać się na plac egzaminacyjny (pod wiatę) do samochodu o numerze widocznym na monitorze.

POWODZENIA NA EGZAMINIE :)

 

 

 

 

 

Ogólne informacje dotyczące egzaminowania 

1.Procedura przyjmowania skarg dotyczących sposobu i oceny egzaminu państwowego.

2. Pojazdy przeznaczone do przeprowadzania egzaminów w zakresie prawa jazdy kat. B zostały wyposażone w kamery -  zgodnie z art. 54 ust. 1 Ustawy o kierujących pojazdami
(Dz. U. 2011 nr 30 poz. 151 z późn. zm.)

3. Dostęp do nagranego materiału posiadają:
- dyrektor ośrodka egzaminowania lub osoba przez niego upoważniona;
- egzaminator nadzorujący;
- osoba prowadząca nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów na prawo jazdy w imieniu właściwego organu prowadzącego nadzór;
- osoba egzaminowana lub jej pełnomocnik oraz egzaminator, który prowadził egzamin;
- egzaminator, w stosunku do którego wszczęto postępowanie wyjaśniające.

4.Pojazdy przeznaczone do przeprowadzania egzaminów w zakresie prawa jazdy kat. B+E , C, D również zostały wyposażone w kamery.


5. Zapis z kamer  jest przechowywany przez okres 21 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu.

 
 

 

Statysytka egzaminowania                 Pliki do pobrania

 

 
 Do góry